Date turistice

Date statistice legate de structurile turistice și numărul de turiști din municipiul Iași

Date tehnice

Date statistice legate de intravilan, străzi, rețele utilitare, transport, spații verzi, locuințe.

Date spectacole

Date statistice legate de instituțiile și companiile de spectacole și concerte, numărul de spectatori, numărul de angajați

Date sănătate

Date statistice privind unitățile sanitare și personalul medico-sanitar din municipiul Iași

Date populație

Date statistice privind populația municipiului Iași

Date muzee

Date statistice privind muzeele și colecțiile publice, numărul de vizitatori, numărul de angajați

Date învățământ

Date statistice legate de învățământul din municipiul Iași

Date biblioteci

Date statistice privind bibliotecile, volumele și personalul angajat

Date angajări

Date statistice privind numărul de salariați și de șomeri din municipiul Iași