Documentație API

Utilizatorii care doresc să integreze seturile de date și resursele disponibile pe Portal Open Data Iași în vederea dezvoltării de aplicații web sau destinate dispozitivelor mobile, pot interoga și prelua datele în mod programatic prin intermediului metodelor descrise mai jos. Datele returnate de către API vor fi în format JSON.

GET https://iasi.oras.digital/api/ HTTP/1.1
Descarcă colecția de metode în Postman

Seturi de date

Pentru a interoga și prelua detaliile privind seturile de date disponibile în cadrul Portal Open Data Iași, este necesară apelarea metodei resources.

GET https://iasi.oras.digital/api/resources/ HTTP/1.1

Descriere parametrii răspuns metodă resources

Resurse

Metoda resource urmată de un cod de identificare al unui set de date va returna detalii privind obiectele (documente PDF/DOC/XLS sau link-uri externe către alte API-uri) din cadrului setului de date interogat.

GET https://iasi.oras.digital/api/resource/ID HTTP/1.1

Descriere parametrii răspuns metodă resource/ID

Descriere parametrii din lista objects

API-uri externe

Unele seturi de date din cadrul Portal Open Data Iași au asociate API-uri externe, uneori protejate printr-un mecanism de autentificare. Pentru a prelua datele disponibile, poate fi apelată metoda POST proxy.

POST https://iasi.oras.digital/api/proxy HTTP/1.1

Descriere parametrii POST în format JSON